آکادمی دکتر مریم نظری
در اینجا پژوهش، سواد اطلاعاتی و تولید محتوا را در تراز جهانی می‌آموزید.
تمام بسته‌ها و دوره‌های آموزشی زیر دانلودی هستند. یعنی به محض تکمیل سفارش به محتوای آنها دسترسی دارید.

ویژه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان


ویژه حرفه‌مندان علم اطلاعات و علاقه‌مندان به راه‌بلد شدن


ویژه علاقه‌مندان به کسب و کار آنلاین و تولید محتوا