آکادمی مدرسان سواد اطلاعاتی دکتر مریم نظری
یادگیری و آموزش حرفه‌ای سواد اطلاعاتی برای اساتید، معلمان، و حرفه‌مندان علم اطلاعات

بازخورد مدرسان سواد اطلاعاتی

کسانی که در دوره وبیناری مدرسان سواد اطلاعاتی شرکت‌ کرده‌اند + دیدگاه کاربران بسته‌ جامع مدرسان سواد اطلاعاتی که بعد از آن عرضه شد.  

دیدگاه شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها

کسانی که در کارگاه‌ها و سمینارهای مختلف شامل پژوهش مولد، سواد اطلاعاتی، رزومه‌سازی و … شرکت کرده‌‌اند.